Deze privacyverklaring kun je  ook als PDF downloaden.


 

Ik vind jouw privacy super belangrijk, dus ik ben erg zorgvuldig met je gegevens. Hieronder volgt een verklaring over welke gegevens ik van jou verzamel, waarom en hoe lang ik ze bewaar.

 

Waar is deze verklaring op van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die ik verwerk en op alle domeinen die aan mij gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met mij heeft gehad of mijn websites heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, adres, klantnummer of mailadres. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie gebruikt deze gegevens?

Gaby Lievaart is verantwoordelijk voor de websites ‘Gaby Coacht’ en ‘Gaby Danst’ en is daarom verantwoordelijk voor het gebruik van deze gegevens.

Van wie gebruik ik de gegevens?

De persoonsgegevens van iedereen die contact heeft gehad via de websites, kunnen gebruikt worden.

Hoe kom ik aan je gegevens?

Ik krijg de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:

•        gegevens invult op één van de websites;

•        contact opneemt met mij via mail, telefoon of op andere manier.

 

Welke gegevens gebruik ik van jou?

Ik maak gebruik van de volgende gegevens:

·        Naam

·        Telefoonnummer

·        Adres

·        Mailadres

·        Bankgegevens voor de facturering

 

Waarvoor gebruik ik jouw gegevens?

Ik gebruik jouw gegevens omdat ik jou als klant de beste service wil geven en dat niet zonder deze informatie kan.

 

 

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens zo lang als ik dat volgens de wet moet doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ik je gegevens gebruik.  Zolang je bijvoorbeeld klant bij mij bent, bewaar ik je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaar ik je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen.

Met wie deel ik je gegevens?

Je persoonsgegevens worden alleen door mij gebruikt. Alleen voor bijvoorbeeld het inrichten van mijn maillijst e.d. deel ik jouw naam en mailadres met degene die dit regelt voor mij.

Waar sla ik je gegevens op?

Jouw gegevens worden opgeslagen in mijn boekhoudpramma, mijn mail en mijn telefoon.

 

Hoe veilig zijn je gegevens bij mij?

Ik heb er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. Ik heb mijn systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij mij. Ook zorg ik ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van mij toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met mij op.

 

Wat mag je van mij vragen?

 

Omdat ik persoonsgegevens van je gebruik, heb je verschillende rechten. Deze rechten zet ik hieronder voor je op een rijtje.

 

·        Recht op informatie

Ik moet je op een begrijpelijke en heldere manier uit kunnen leggen wat ik met je gegevens doe en welke controle je daarover hebt. Daarom leg ik in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens ik van je verzamel en hoe ik met je gegevens omga.

 

·        Recht op inzage

Je mag mij altijd vragen om de gegevens die ik van je heb in te zien.

 

·        Recht op correctie

Je mag me vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

 

 

·        Recht om bezwaar te maken

Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop ik met je persoonsgegevens omga. Dit recht geldt voor de gegevens die ik gebruik voor direct marketing. Zo kun je aangeven dat je niet langer mail van mij wil ontvangen.

 

·        Recht op beperking

Je mag vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat ik in bepaalde gevallen je gegevens alleen mag bewaren maar niet gebruiken.

 

·        Recht om vergeten te worden

Je mag vragen om alle gegevens die ik van je heb te verwijderen. Ik verwijder dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen kan of mag ik je gegevens nog niet verwijderen. Zo moet ik sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.

 

·        Recht om een klacht in te dienen

Je mag een klacht indienen over de wijze waarop ik met je gegevens omga. Heb je een klacht dan los ik die graag voor je op. Neem daarvoor contact op met mij. Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hoop ik dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar de rechter stappen.

 

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in? 

 

Stuur je aanvraag of klacht naar mij via de mail. Ik verwerk je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval neem ik uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op.

 

Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

 

Deze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast zijn de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.

 

Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

 

Heb je een vraag over deze privacyverklaring? Mail mij dan, ik help je graag.